Thất bại à, thì sao nào?

Người cha giàu từng nói rằng:
“Các con thất bại. Thì sao nào? Chỉ vì thất bại một lần, không có nghĩa là câc con sẽ thất bại mãi mãi. Đừng phàn nàn nữa và đừng quan tâm đến lời bình phẩm của bạn bè nữa”

Những người sống trong nỗi lo sợ bị người khác nói hay nghĩ gì đó về mình. Vì vậy nên họ cố gắng sống một cuộc sống bình lặng với những người trung bình khác, sống trong nỗi sợ bị chỉ trích, sống trong nỗi sợ ai đó sẽ phê bình hay nghĩ xấu về mình.

Lý do khiến rất ít người đạt được những tài sản khổng lồ đơn giản là vì họ đã phạm quá ít sai lầm. Sai lầm có thể là vô giá nếu chúng ta rút ra được bài học từ chúng. Những người phạm sai lầm nhưng không biết rút kinh nghiệm thường nói : “Đó không phải là lỗi của tôi”
Những người này đã lãng phí món quà lớn nhất của cuộc sống, món quà của sự sai lầm, thất bại.

Cái giá của việc làm giàu là sẵn sàng phạm sai lầm, thừa nhận mình đã phạm sai lầm và rút ra bài học từ sai lầm đó

Leave a Comment