15 CÂU NÓI CHẠM TỰ ÁI BẮT BẠN PHẢI NGHĨ ĐẾN THÀNH CÔNG

15 CÂU NÓI “CHẠM TỰ ÁI” BẮT BẠN PHẢI NGHĨ ĐẾN THÀNH CÔNG

1. Người thông minh luôn tìm kiếm cơ hội để học hỏi, trong khi những kẻ lười biếng chỉ thích phê phán người khác. 2. Tự đặt mình vào hoàn cảnh không công bằng chính là một dạng của sự công bằng. Những người mạnh mẽ tin vào quy luật tự nhiên – chỉ những …

Xem thêm